bugün
20.08.2019
Bültenler
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları ile Sicile Kayıt Süreleri
Sayı:   Tarih  10 Eylül 2018 Pazartesi
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile;

 

 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

 

 • Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

 

 • Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

 

 • Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

 

 • Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

 

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler,

 

18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28.06.2018 tarih ve 2018/68 sayılı Kurul Kararı ile

 

 • Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri,

 

18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 05.07.2018 tarih ve 2018/75 sayılı Kurul Kararı ile

 

 • Arabulucular,

 

18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19.07.2018 tarih ve 2018/87 sayılı Kurul Kararı ile

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

 

Veri Sorumluları Sicilinden kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan veri sorumluları da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uymakla yükümlü olup her türlü kişisel veri işlemenin Kanuna uygun yapılması esastır.

 

 • Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıç Tarihleri:

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018-30.09.2019 tarihleri arasında,

 

 • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 01.10.2018-30.09.2019 tarihleri arasında,

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları 01.01.2019-31.03.2020 tarihleri arasında,

 

 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları ise 01.04.2019-30.06.2020 tarihleri arasında Sicile kayıt olmak zorundadırlar.

 

 • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür.

 

Saygılarımızla,

Engin Hukuk Bürosu

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]