bugün
20.05.2019
Ayşegül ENGİN
KURUCU ORTAK - AVUKAT

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

 

Stajının ardından Işıklar Holding de çalışmaya başlamış, 2003-2008 yılları arasında Uzel Holding A.Ş.'de Hukuk Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaktadır.

 

Ticaret hukuku, şirketler hukuku, rekabet hukuku, maden hukuku, iş hukuku alanında danışmanlık yapmakta ve dava takip etmektedir. Şirketler hukuku ve iş hukuku alanında çeşitli seviyelerde eğitimler vermekte ve çalışma atölyeleri düzenlemektedir.

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]