bugün
20.05.2019
Çağlar SİSLİTUNA AYAKÇIOĞLU
AVUKAT

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine tez konusu olan Kısmi Süreli Çalışma ve Kısmi Süreli Çalışanların Sosyal Güvenlik Sorunları ile ilgili akademik çalışmalarına devam etmektedir.

 

İş Hukuku, tüketici hukuku, sözleşmeler hukuku, icra hukuku ve taşıma hukuku alanında danışmanlık yapmakta ve dava takip etmektedir. İstanbul Barosu İş Hukuku Komisyonu'nda aktif görev yapmaktadır.

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]