bugün
29.07.2021
Doç. Dr. Demirhan Burak ÇELİK
DANIŞMAN - AVUKAT

Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ankara Barosu'ndaki avukatlık stajının ardından (2000) Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans (2003), Galatasaray Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında doktora yapmıştır (2011).

2006 yılından beri görev yapmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı, Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünü yürütmektedir. Söz konusu programların yanında Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programında da ders vermektedir.

Anayasa hukuku alanında yayımlanmış üç kitabının yanında, başta anayasa ve insan hakları hukuku olmak üzere kamu hukukunun çeşitli dallarında yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi'nde Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır (2006-2010). TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak yeni anayasa hazırlık çalışmalarına katılmıştır (2012). Dünya Bankası'na Türkiye'de yargı sisteminin işleyişi konusunda kıdemli uzman olarak danışmanlık yapmıştır (2015). Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nce desteklenen Denge ve Denetleme Ağı Projesinde yeni hükümet sisteminin temel özellikleri ve denge ve denetleme perspektifiyle değerlendirilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Doç. Dr. Çelik, idare ve idari yargılama hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, maden hukuku,  sözleşmeler hukuku ile Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine bireysel başvurular başta olmak üzere hukukun çeşitli dallarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ödüller ve Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

-           Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı Tarık Zafer Tunaya İnceleme Ödülü (2001)

-           Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü (2004)

-           Yunus Nadi Sosyal Bilimler İncelemesi Ödülü (2012)

-           Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

-           Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı (Academic Network on European Social Charter and Social Rights)

 

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]