bugün
20.05.2019
Doç. Dr. Demirhan Burak ÇELİK
DANIŞMAN - AVUKAT

Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ankara Barosu'ndaki avukatlık stajının ardından (2000) Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans (2003), Galatasaray Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında doktora yapmıştır (2011).

2006 yılından beri görev yapmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı, Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünü yürütmektedir. Söz konusu programların yanında Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programında da ders vermektedir.

Anayasa hukuku alanında yayımlanmış üç kitabının yanında, başta anayasa ve insan hakları hukuku olmak üzere kamu hukukunun çeşitli dallarında yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi'nde Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır (2006-2010). TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak yeni anayasa hazırlık çalışmalarına katılmıştır (2012). Dünya Bankası'na Türkiye'de yargı sisteminin işleyişi konusunda kıdemli uzman olarak danışmanlık yapmıştır (2015). Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nce desteklenen Denge ve Denetleme Ağı Projesinde yeni hükümet sisteminin temel özellikleri ve denge ve denetleme perspektifiyle değerlendirilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Doç. Dr. Çelik, idare ve idari yargılama hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, maden hukuku,  sözleşmeler hukuku ile Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine bireysel başvurular başta olmak üzere hukukun çeşitli dallarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ödüller ve Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

-           Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı Tarık Zafer Tunaya İnceleme Ödülü (2001)

-           Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü (2004)

-           Yunus Nadi Sosyal Bilimler İncelemesi Ödülü (2012)

-           Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

-           Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı (Academic Network on European Social Charter and Social Rights)

 

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]