bugün
19.04.2021
Prof. Dr. E. Murat ENGİN
DANIŞMAN

Prof. Dr. E. Murat Engin 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında aynı fakültede asistan olan Engin, Alman Akademik Değişim Programı (DAAD) bursuyla Almanya'da sürdürdüğü doktora çalışmasını 1998 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Yard. Doç. olarak göreve başlamış 2004 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını almıştır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış beş kitabı, iş hukuku, işletme hukuku, ekonomik ve sosyal haklar alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda makale ve tebliği bulunmaktadır.

1998 yılından bugüne İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını 2001 yılında hazırlayarak hayata geçirmiştir.  Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosunun Yargıtay dairelerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri "İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri" sempozyumunu her yıl düzenlemektedir. Şirket profesyonelleri, yöneticiler ve hukukçulara yönelik olarak Galatasaray üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi gibi eğitim birim ve kuruluşlarında eğitim seminerleri vermektedir.

İş mahkemeleri nezdinde uzun yıllar bilirkişilik yapmıştır.

Akademik ve idari görevleri yanında, otel, perakende mağazacılık, enerji piyasası, madencilik gibi çeşitli sektörlerden şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Ödüller, Bilimsel Kuruluş ve Diğer Dernek Üyelikleri

-           Çağa Hukuk Vakfı Ödülü-2004

-           Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı (Academic Network on European Social Charter and Social Rights-http://racseanesc.org/) Türkiye Koordinatörü

-           Uluslararası İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (International Society of Labor Law and Social Security Law-http://islssl.org/) üyesi

-           İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Denetim Kurulu üyesi

-           Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Denetim Kurulu Üyesi

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları (2[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı

23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile (Karar Sayısı: 3316, 3317) ile işverenlere yeniden Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunma imkanı getirilmiş ve kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmıştı.   Bu defa 19 Şubat 2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gaze[…]