bugün
20.05.2019
Prof. Dr. E. Murat ENGİN
DANIŞMAN

Prof. Dr. E. Murat Engin 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında aynı fakültede asistan olan Engin, Alman Akademik Değişim Programı (DAAD) bursuyla Almanya'da sürdürdüğü doktora çalışmasını 1998 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Yard. Doç. olarak göreve başlamış 2004 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını almıştır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış beş kitabı, iş hukuku, işletme hukuku, ekonomik ve sosyal haklar alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda makale ve tebliği bulunmaktadır.

1998 yılından bugüne İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını 2001 yılında hazırlayarak hayata geçirmiştir.  Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosunun Yargıtay dairelerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri "İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri" sempozyumunu her yıl düzenlemektedir. Şirket profesyonelleri, yöneticiler ve hukukçulara yönelik olarak Galatasaray üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi gibi eğitim birim ve kuruluşlarında eğitim seminerleri vermektedir.

İş mahkemeleri nezdinde uzun yıllar bilirkişilik yapmıştır.

Akademik ve idari görevleri yanında, otel, perakende mağazacılık, enerji piyasası, madencilik gibi çeşitli sektörlerden şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Ödüller, Bilimsel Kuruluş ve Diğer Dernek Üyelikleri

-           Çağa Hukuk Vakfı Ödülü-2004

-           Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı (Academic Network on European Social Charter and Social Rights-http://racseanesc.org/) Türkiye Koordinatörü

-           Uluslararası İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (International Society of Labor Law and Social Security Law-http://islssl.org/) üyesi

-           İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Denetim Kurulu üyesi

-           Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Denetim Kurulu Üyesi

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]