bugün
20.08.2019
Tijel AKCAN
KIDEMLİ AVUKAT - DANIŞMAN

Tijel Akcan, İsviçre Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında Ön Lisans'ını almış ve 2005 Yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Tijel Akcan, bankacılık, birleşme ve devralmalar, Due Diligence, Rekabet Hukuku da dahil olmak üzere çeşitli konular ile bağlantılı olarak özel şirketlerin temsilini üstlenmiştir.
2007-2008 yılları arasında Ticaret Hukuku konularında yoğunlaştığı Bıçakçı-Tanverdi Hukuk Bürosu'nda çalışmıştır. 2009 - 2015 yılları arasında ise Clariant (Türkiye) A.Ş'nin MEA (Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi'nin Bölge Hukuk Müşaviri olarak görev almıştır. Dava konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir ve yakın tarihlerde birleşme ve devralma gibi işlem ve projeleri tamamlamıştır.
Tijel Akcan aynı zamanda şirket ve ticaret hukukunda geniş bir tecrübeye sahiptir ve tecrübesi şirketlere genel kurumsal konulardaki danışmanlığı da kapsamaktadır.
İyi derecede Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.    

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]