bugün
20.05.2019
Tolgahan Ercan KAYHAN
AVUKAT

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2017 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi devam ederken Moda Hukuku Enstitüsü öğrenci temsilciği yapmıştır. Halen Moda Hukuku Enstitüsü bünyesinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yapmaktadır. İş hukuku, ticaret hukuku, moda hukuku, sözleşmeler hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]