bugün
14.06.2021
Haberler
“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği”
Sayı:   Tarih  30 Mayıs 2018 Çarşamba

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği (“Yönetmelik”)” 30 Mayıs 2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik ile, uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile 7 Kasım 2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicini Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 77/A maddesi kapsamında yapılan başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;

  • Kanun uyarınca muhataba tebliğ edilen idari para cezaları uzlaşma talebine konu edilebilecektir. Uzlaşma talebine konu edilen idari para cezaları hakkında, muhatap tarafından, tespit edilen eksiklik veya aykırılıkların; Kanun’un hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı, ihtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu, hususlarını ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilecektir.
  • İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları, Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları, muhataba tebliğ edilen idari para cezasının bir kısmı, ödenen idari para cezaları ve daha önce uzlaşmaya konu edilmiş ancak uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış ya da uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları uzlaşmaya konu olamayacaktır.
  • Yönetmelik kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça komisyonlar kurulacak ve Komisyonlar tarafından bakanlık ve valilikler tarafından Kanun kapsamında uygulanmasına karar verilen idari para cezaları hakkındaki uzlaşma başvuruları karara bağlanacaktır.
  • Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılacaktır. Uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde Kanun’un 78’inci maddesinde düzenlenmiş olan dava açma süresi ve idari para cezası ödeme süresi duracak, uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya sağlanamaması hallerinde, söz konusu süreler kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Süresi içinde uzlaşma başvurusunda bulunan muhatap, uzlaşma talep ettiği idari para cezaları için başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan yargı yoluna başvuramayacaktır.
  • Uzlaşma konusu yapılan idari para cezaları, uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ödenecektir.
HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]