bugün
14.06.2021
Haberler
“Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 21.12.2017 tarih, 2017/61 ve 2017/62 Sayılı Kararları”
Sayı:   Tarih  25 Ocak 2018 Perşembe

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21.12.2017 tarih, 2017/61 ve 2017/62 Sayılı Kararları 25 Ocak 2018 tarih ve 30312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından verilen Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması ve Banko, Gişe, Masa gibi hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin ilke kararları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

 

Bu Kararlar uyarınca;

 

  • Bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birden fazla çalışan ile birlikte bitişik düzende hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar ile belediye, vergi ve nüfus ile ilgili işlemler gibi hizmetlerin verildiği kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak; banko/gişe/masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer almasının önleyecek ve aynı anda birbirine yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirleri almasına,

 

  • Kanun’da ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin derhal durdurulmasına,

 

  • Söz konusu faaliyette bulunan internet sitelerinin/uygulamaların faaliyetlerine son vermediğine ilişkin bilgi edinilmesi halinde bu internet sitelerine/uygulamalara erişimin engellenmesi adına gereğinin yapılmasını teminen yetkili kuruluşlara başvuruda bulunulacağı, öte yandan Türk Ceza Kanunu çerçevesinde ilgili internet siteleri7uygulamalr hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceğine,

 

Karar verilmiştir.

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]