bugün
14.06.2021
Haberler
“Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2018 Tarih, 2018/63 Sayılı Kararı”
Sayı:   Tarih  4 Temmuz 2018 Çarşamba

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2018 tarih ve 2018/63 sayılı Kararı 4 Temmuz 2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kurul bu kararında; veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon ve görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkilerini aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlarla veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasına aykırılık teşkil edeceğini belirterek bu kapsamdaki eylemlerin önlenmesi amacıyla veri sorumluluklarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerektiği hususunda veri sorumlularının bilgilendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]