bugün
21.07.2019
Haberler
“Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2018 Tarih, 2018/63 Sayılı Kararı”
Sayı:   Tarih  4 Temmuz 2018 Çarşamba

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2018 tarih ve 2018/63 sayılı Kararı 4 Temmuz 2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kurul bu kararında; veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon ve görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkilerini aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlarla veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesinin 1’inci fıkrasına aykırılık teşkil edeceğini belirterek bu kapsamdaki eylemlerin önlenmesi amacıyla veri sorumluluklarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerektiği hususunda veri sorumlularının bilgilendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]