bugün
21.07.2019
Haberler
“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak “ aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı.
Sayı:   Tarih  31 Ağustos 2018 Cuma

Değişiklik 31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu değişiklik uyarınca, kur artışlarından etkileniyormuş gibi hareket edilerek yapılan zamlar ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenler üzerinde daha etkin bir denetim sağlanacak, haksız uygulamanın durdurulması veya kaldırılması sağlanacak ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

HABERLER
Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6 Aralık 2018 tarih ve 30627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belirtilen gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yollarla yapılması zorunludur:   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) s[…]

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresi 3 Eğitim ve Öğretim Yılı Uzatıldı

“Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)” 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana[…]