bugün
14.06.2021
Haberler
“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak “ aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı.
Sayı:   Tarih  31 Ağustos 2018 Cuma

Değişiklik 31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu değişiklik uyarınca, kur artışlarından etkileniyormuş gibi hareket edilerek yapılan zamlar ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenler üzerinde daha etkin bir denetim sağlanacak, haksız uygulamanın durdurulması veya kaldırılması sağlanacak ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]