bugün
14.06.2021
Haberler
“Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar”
Sayı:   Tarih  16 Mayıs 2018 Çarşamba

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında, “Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar” Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenmiş ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun resmi internet sitesinde 15 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

 

Kişisel verilerin, Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlusuna ve veri işleyene aktarımlara ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden hazırlanacak sözleşmelerde asgari olarak yer verilmesi gereken hususlar belirtilmiş ve bu hususlara yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bu sözleşme hükümleri ile taraflar kişisel verilerin aktarımında kişisel verilerin korunması için gereken yeterli korumayı tesis edeceklerini taahhüt edeceklerdir.

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]