bugün
14.06.2021
Haberler
Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluluları Sicili'ne Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı
Sayı:   Tarih  9 Mayıs 2020 Cumartesi

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne getirilen istisnaya ilişkin 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/315 karar numaralı kararı  Kararı 9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı Kurul kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında uyarınca Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri sorumluları açıklanmış ve  bu kapsamda;

 

04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştu.

Sicile kayıt yükümlüğüne getirilen istisnalara ilişkin 02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı Kurul kararında yer alan dernek, vakıf ve sendikalara ilişkin ifadenin kapsamı, yorumlanması ve uygulamada yaşanan bazı tereddütler nedeniyle Kurum’a iletilen görüş taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; kararda yer alan 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyen” ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]