bugün
14.06.2021
Haberler
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN İLE KISA ÇALIŞMA UYGULAMALARININ SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI
Sayı:   Tarih  27 Ekim 2020 Salı

 

 

-   Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının süresi 2 ay daha uzatıldı.

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.  Bu uygulama 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecekti.

-        30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2706) ile fesih yasağı ve işçiye ücretsiz izin verilebilme süresi bir ay (17 Ağustos’a kadar),

-        31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2811) ile bir ay daha (17 Eylül 2020 tarihine karar),

-         4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2930) ile de  2 ay daha (17 Kasım 2020 tarihine kadar) uzatılmıştı.

 

Bu defa 27 Ekim 2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3135) ile fesih yasağı ve işçiye ücretsiz izin verilebilme süresi 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha (17 Ocak 2021 tarihine karar) uzatılmıştır.

 

Buna bağlı olarak, işverence kısmen yahut tamamen ücretsiz izne çıkarılan işçilere sağlanan nakdi ücret desteği de bir ay süre uzamış bulunmaktadır.

 

-  Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulamasının süresi 2 ay daha uzatıldı.

 

23 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 uyarınca  30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması yapılabilmekteydi.

 

30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2706) ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamasının; 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespitine gerek bulunmaksızındaha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

 

-     30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 1 AY,

-    Kararın yayımı tarihi olan 30.06.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 AY uzatılmıştı.

 

Akabinde kısa çalışma uygulaması;

-   31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2810) ile aynı koşullarla 1 ay süreyle,

-   31 Ağustos 2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2915) ile aynı koşullarla 2 ay süreyle uzatılmıştı.

Bu defa 27 Ekim 2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3134) ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay süreyle uzatılmıştır.

 

 

 

 

 

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]