bugün
14.05.2021
Haberler
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru Süresi Uzatıldı
Sayı:   Tarih  24 Aralık 2020 Perşembe

23 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 uyarınca  30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması yapılabilmekteydi.

 

Devam eden süreçte yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile (Karar Sayısı:2706, 2810, 2915, 3134) 30 Haziran 2020 tarihine kadar Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusu yapmış olan işyerlerine özgü olmak üzere kısa çalışma uygulamasının süresinin uzatılmasına karar verilmişti.

 

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin bu düzenlemeler 30 Haziran 2020 tarihine kadar Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işverenleri kapsamakta idi.

 

Akabinde 1 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3238) ile yeniden Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunma hakkı getirilmiş olup buna göre, daha önce başvuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kısa çalışma başvurusu yapılabilmekteydi.

 

Bu defa 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;

 

-   3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için Kısa Çalışma Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

-   3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

 

HABERLER
FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMALARININ SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na 17 Nisan 2020 tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle fesih yasağı ve aynı süre ile işçiye ücretsiz izin verilebilmesine ilişkin Geçici Madde 10 eklenmişti.   Akabinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararl[…]

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Yeniden Uygulanmaya Başladı

İlk olarak  26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “kısa çalışma uygulamasına ilişkin” eklenen Geçici Madde 23 ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştı.   Deva[…]