bugün
6.06.2020
HAKKIMIZDA
Engin Hukuk Bürosu, uzman ve tecrübeli hukukçu kadrosuyla, yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmekte, müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun şekilde, her bir müvekkil ile özel iletişim ve iş birliği içerisinde danışmanlık hizmeti vermekte ve dava takip etmektedir.   Hukuk büromuz, müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, özellikle ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, kira gayrimenkul ve inşaat hukuku, turizm ve otelcilik, yabancı yatırım, maden hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, idare hukuku alanında olmak üzere geniş bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta, danışmanlık yanında müvekkillerin taraf olduğu uyuşmazlık ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Haklar Mahkemesine başvuru süreçlerini üstlenerek sonuçlandırmaktadır.…
HİZMETLERİMİZ
HİZMETLERİMİZ

Hukuk Büromuz; yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak başta ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, kira gayrimenkul ve inşaat hukuku, turizm ve otelcilik, yabancı yatırım, maden hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, idare hukuku olmak üzere geniş bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetleri yanında müvekkillerin taraf olduğu uyuşmazlık ve Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru süreçlerini üstlenerek sonuçlandırmaktayız. Güncel hukuki gelişmelere ilişkin başta iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sözleşmeler hukuku olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi yeni kanunlar kapsamında eğitim verilmesi ve şirket uygulamalarının hukuka uygunluğunun incelenmesi verdiğimiz hizmetler arasındadır. Hizmet dilimiz yoğunlukla Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte, Fransızca ve Almanca hizmet de vermekteyiz.

BÜLTENLER


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.04.2020 tarihinde yayımlanan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 24'üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar

  1.    Nakdi Ücret Desteği Tanımı (m.4/1-d):   Nakdi Ücret Desteği; 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere İŞKUR tarafından yapılacak günlük 39,24 TL tutarlı ödemedir.   2.    Nakdi Ücret Desteği’nden Faydalanabilecek Olanlar (m. 2, m. 6):   4447 sayılı Kanun kapsamında olan sigortalılardan;   - 17/4/2020 tarihi ve sonrasında işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler,   -  15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında (işçinin işsizlik ödeneği almaya hak kazanabileceği fesih türlerinden birine göre) iş sözleşmesi feshedilmiş ve  aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler,   -  4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi[…]

EKİBİMİZ

Konusunda yetkin ve tecrübeli avukatlarımız danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini sunmaktadır. Sonuca yönelik etkin çözümler sunmak ana hedefiyle hareket eden ekibimiz, öngörüye dayalı önleyici hukuk anlayışı ile hizmet vermektedir. Ekibimiz, hizmet verdiği her alanda güncel gelişmeleri takip etmekte, sorumluluğunu üstlendiği danışmanlık ve hukuki ihtilafları akademik çalışmaları da göz önünde tutarak çözüme ulaştırmaktadır.

 

Uzmanlık konularına göre eğitim ve seminer çalışmaları düzenleyerek, gerek müvekkilleri gerekse de ilgili sektör çalışanları ile güncel gelişmeleri paylaşmaktayız. Çalışmalarımızı konusunda uzman danışmanlarımızdan oluşan bir ekiple desteklemekte, danışmanlarımızla sorunlara alternatif ve farklı çözümler üretebilmekteyiz.

HABERLER
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yürürlüğe Girdi

  17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım sınırlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13[…]

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yönetmelik nüfus hizmetlerinin yürütülmesine, nüfus kütüklerinin kâğıt ve elektronik ortamda tutulmasına, dış temsilcilikler ve yetkili kurumlarca nüfus olaylarına ait dayanak belge[…]

Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluluları Sicili'ne Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne getirilen istisnaya ilişkin 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/315 karar numaralı kararı  Kararı 9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.   02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı Kurul kararı[…]